1 post tagged column

Vier het leven

Charles Haddon Spurgeon

En Ik geef hun het eeuwig leven, en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken (Johannes 10,28)

Wij geloven in de eeuwige veiligheid van de gelovigen. In de eerste plaats omdat ze van Christus zijn en Hij nooit Zijn schapen zal verliezen die Hij met Zijn bloed gekocht heeft en door Zijn Vader aangenomen zijn....

Lees verder