Wie zijn wij?

Wij als baptistengemeente Texel willen de Here Jezus Christus eren, Hem samen dienen en Zijn evangelie uitdragen. De Bijbel is daarbij onze leidraad. In onze gemeente worden mensen gedoopt die kunnen getuigen dat ze gered zijn door de Here Jezus Christus.

Bent u nieuw of misschien bent u op vakantie op Texel dan bent u van harte welkom om op zondag de kerkdienst bij te wonen.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur begint de kerkdienst. Daarbij komen gemiddeld 130 leden en gasten samen, in de vakantieperiodes is dit aantal groter. We beginnen de dienst met het zingen van liederen onder leiding van een muziekteam. Tijdens de dienst is er ruimte voor open gebed en luisteren we naar een boodschap vanuit de bijbel.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Voor de kinderen staat er limonade klaar in de kinderkerk.

Wilt u na de dienst graag met iemand (over de dienst) napraten of wilt u samen met iemand bidden dan is daar gelegenheid voor.

Kinderen

De kinderen van 4 tot 12 starten in de dienst. Daarna mogen ze naar de kinderkerk waar ze hun eigen programma volgen. 

Voor de kinderen van 0 tot 4 is er opvang in de crèche

Avondmaal

Elke eerste zondag van de maand vieren wij het avondmaal. Hierbij gedenken wij Jezus offer voor ons aan het kruis. Gasten zijn welkom om het avondmaal met ons te vieren. Wij vragen u voor wij aan het avondmaal beginnen om u zelf voor te stellen en in één of twee zinnen te vertellen wat Jezus voor u betekent.

Gezinsdiensten

Tijdens de zomervakantie zijn er gezinsdiensten. Deze diensten zijn voor jong en oud. Tijdens deze diensten is er extra aandacht voor de kinderen waardoor deze helemaal bij de dienst betrokken worden. Er is dan ook geen kinderkerk. Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar zijn tijdens de gezinsdiensten wel opvang in de crèche.