Huiskringen

De gemeente is onderverdeeld in 8 huiskringen. In de oneven weken komen de kringen samen bij mensen thuis. Tijdens deze avonden is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en gebed. Soms wordt er samen gegeten. Vanzelfsprekend gaat de Bijbel open en wordt gezamenlijk gelezen, gestudeerd en van gedachten gewisseld over uiteenlopende Bijbelse onderwerpen. Doel van deze kringavonden is om elkaar te ontmoeten en God te zoeken.