Het bestuur

Het Bestuur van de Baptistengemeente Texel

Het motief voor deze bestuurlijke opzet is naar aanleiding van Handelingen 6 waarin aangegeven is dat de oudsten de gemeente dienen door gebed en de verkondiging van het Woord en waarin de diakenen de gemeente dienen in allerlei praktische zaken.

Broederraad van oudsten
Het bestuur van de Baptistengemeente Texel bestaat uit de broederraad van oudsten. De broeders die gezamenlijk de broederraad vormen kiezen een voorzitter, penningmeester en secretaris. Ook de voorganger is vertegenwoordigd in de raad van oudsten. De broederraad van oudsten vertegenwoordigd de gemeente in alle geestelijke en zakelijke belangen. De leden van de broederraad van oudsten zijn tekenbevoegd. De oudsten geven leiding aan de gemeente en zijn eindverantwoordelijk voor alles wat er in de gemeente plaats vind, zowel op geestelijk terrein als op praktisch gebied.

Kring van Diakenen
Als ondersteuning van de oudsten en voor het uitvoeren van allerlei praktische zaken fungeert een kring van diakenen. Deze diakenen zijn taakverantwoordelijk maar dragen geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Voor elk taakgebied is een diaken aangesteld.

De verdeling van de taakgebieden is als volgt verdeeld:

  • Muziek
  • Kinderwerk
  • Jeugdwerk
  • Facilitair
  • Gebouw en inventaris
  • Secretariaat
  • Zending & evangelisatie
  • Ouderenzorg

Voor de taakgebieden waar geen diaken beschikbaar is fungeert de verantwoordelijk oudste als aanspreekpunt. Het pastoraat en het onderwijs blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de broederraad.