Tegen de stroom in

Het thema van dit seizoen is ‘Tegen de stroom in’. In deze wereld zijn we geroepen om tegen de stroom in te gaan, om het verschil te maken en anders te zijn. Iedere zondagochtend om 10:00 houden we een samenkomst om hierbij over na te denken. Wees daarom welkom om dit seizoen samen te ontdekken wat het betekent om anders zijn en tegen de stroom in gaan. Waarin maak je het verschil wanneer je Jezus kent? Wat is er nodig om tegen de stroom in te kunnen gaan? ‘U moet anders worden ...

Lees verder

Zomerdiensten

Vanaf zondag 23 juli zullen er zes zomerdiensten zijn rondom het thema ‘Het geheim van de vuurtoren’. Kenmerkend voor het eiland Texel is de rode vuurtoren, de Eilander, die als een baken tegen de blauwe Texelse lucht afsteekt. Maar wat is nu het geheim van deze vuurrode toren? ...

Lees verder

Openluchtdienst met Gor Khatchikyan

Eind juni komt Gor Khatchikyan spreken op Texel tijdens een openluchtdienst over het thema ‘de Ontmoeting’. De muziek zal verzorgd worden door de band BaseWorship uit Utrecht. ...

Lees verder

Pinksteren 2023

Aankomend weekend vieren we Pinksteren met elkaar; het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus ging met hemelvaart naar de hemel, maar beloofde Zijn discipelen dat Hij ze niet als wezen zou achterlaten. Tien dagen later werd Gods Geest uitgestort in Jeruzalem en is de gemeente van Jezus geboren. Dit jaar willen met Pinksteren stil staan bij het thema ‘Abba Vader’. We willen iedereen van harte welkom heten en uitnodigen om dit Pinksterfeest samen te vieren op zondagochtend 28 ...

Lees verder

Goede Vrijdag en Pasen

Op Goede Vrijdag zullen we om 19:00 uur een dienst hebben waarbij we stil zullen staan bij wat Jezus voor ons gedaan heeft. We zullen dan ook het avondmaal vieren. Op eerste Paasdag hebben we om 10:00 uur een gezinsdienst waarbij we het feest van de opstanding van Jezus met elkaar willen vieren! Iedereen van harte welkom uitgenodigd voor beide diensten.

Lees verder