Onze voorganger

Mijn naam is David Lodder. Sinds juni 2017 mag ik de Baptistengemeente op Texel dienen als voorganger. Samen met mijn vrouw Rachel en onze twee kinderen Jael en Joas hebben we afscheid genomen van ons leven in de rumoerige Randstand om neer te strijken op dit prachtige Waddeneiland.

Na mijn theologiestudie aan de ETF in Leuven ben ik gaan werken in de verslavingszorg bij de Hoop GGZ in Dordrecht. Hier heb ik veel mogen leren in de ruim elf jaar dat ik daar werkzaam mocht zijn. In 2016 wisten we ons geroepen om een nieuwe stap te zetten en zijn we samen met God het avontuur aangegaan. Het voelde als ‘lopen op het water’, maar bij iedere stap hebben we Gods trouw en voorzienigheid mogen zien. Hij heeft ons bevestigd als voorgangersechtpaar hier op Texel.

Ons verlangen is dat de Baptistengemeente een veilige haven mag zijn, waar mensen tot rust mogen komen in de stormen van hun leven, omdat ze Jezus als Vredevorst mogen ontmoeten. Tegelijkertijd bidden we dat deze veilige haven ook een plek mag zijn, waar mensen geroepen worden om de oceaan op te gaan. Om er op uit te gaan om mensen die de weg kwijt zijn in contact te brengen met Jezus. Hij heeft immers gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’