Doopdienst

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.

     Mattheüs 28: 19-20

Afgelopen zondag was een feestelijke dienst, want Henk, Gea, Serahja en Stefan werden gedoopt.