Zomerdiensten

Het thema van de zomerdiensten is ‘Trug naar de Skéépeboet’. Dit is Texels voor ‘Terug naar de Schapenboet’.
Het Texelse landschap wordt gekenmerkt door schapenboeten. In deze karakteristieke halve schuren wordt het hooi en het voer voor de Texelse schapen bewaard.
En in de luwte van een boet kunnen de schapen schuilen tegen de zuidwestenwind.


In de bijbel worden wij mensen vergeleken met schapen en wordt Jezus de Goede Herder genoemd.
Wanneer wij weglopen of verdwalen, wil Hij ons iedere keer weer terugbrengen bij de Skéépeboet, waar het warm en veilig is.
En uiteindelijk zullen we in ‘het huis van de HEERE verblijven tot in lengte van dagen’; dat is de beste schapenboet die er is.
Tijdens deze zomerdiensten willen we gaan ontdekken waarom Jezus de Goede Herder wordt genoemd en hoe wij als Zijn schapen Hem beter kunnen leren kennen en dichtbij Hem kunnen leven.