Welkom thuis

Het thema van dit seizoen is ‘Welkom Thuis’. Want God de Vader heet
Zijn kinderen welkom thuis. En ook wij mogen elkaar welkom heten in het huis van God.
Iedere zondagochtend om 10:00 houden we een samenkomst om hierbij stil te staan.
Wees daarom welkom om dit seizoen samen te ontdekken hoe we als familie, als het
huisgezin van God mogen leven.

“En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en
werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.”
Lukas 15:20