Week van Gebed

Volgende week is het weer de Week van Gebed. Het thema dit jaar is ‘Blijf in Mijn Liefde’. Ieder jaar wordt in de maand januari een Week van gebed georganiseerd.

Dit jaar kunnen we helaas niet samenkomen, zoals we dat normaal gesproken gewend zijn. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen bidden!

Een ieder kan de komende week thuis mee doen met deze Week van Gebed.
Van maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari zal er elke avond vanaf 19:30 een korte inleiding en opening te zien zijn op ons YouTube-kanaal: BaptistenTexel.
Deze openingen worden verzorgd door iemand van de oudstenraad. Na deze inleiding kan een ieder thuis gaan bidden. Zo kunnen we toch met elkaar deelnemen aan de Week van Gebed. Gebedsboekjes zijn (digitaal) te verkrijgen door een mailtje te sturen naar DavidTexel@outlook.com

Bid je ook mee?!