Pinksteren 2023

Aankomend weekend vieren we Pinksteren met elkaar; het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus ging met hemelvaart naar de hemel, maar beloofde Zijn discipelen dat Hij ze niet als wezen zou achterlaten. Tien dagen later werd Gods Geest uitgestort in Jeruzalem en is de gemeente van Jezus geboren. Dit jaar willen met Pinksteren stil staan bij het thema ‘Abba Vader’.
We willen iedereen van harte welkom heten en uitnodigen om dit Pinksterfeest samen te vieren
op zondagochtend 28 mei om 10:00 uur.