Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag kunt vanaf 10:00 uur op ons Youtube-kanaal naar een overdenking kijken van onze voorganger David Lodder.