Goede Vrijdag en Pasen

Op Goede Vrijdag zullen we om 19:00 uur een dienst hebben waarbij we stil zullen staan bij wat Jezus
voor ons gedaan heeft. We zullen dan ook het avondmaal vieren.
Op eerste Paasdag hebben we om 10:00 uur een gezinsdienst waarbij we het feest van de opstanding
van Jezus met elkaar willen vieren!
Iedereen van harte welkom uitgenodigd voor beide diensten.