Een nieuwe bakkerij in Peru

De kerken die in Peru partner zijn van Compassion hebben niet alleen een projectprogramma voor de kinderen, maar reiken ook uit naar de gezinnen in de community. Ze willen zorgen dat er meer voedselzekerheid is en meer stabiliteit in hun bron van inkomsten.

Zo wil de kerk in Sicuani heel graag een bakkerij gaan bouwen, zodat gezinnen daar hun brood kunnen bakken. Zo heeft de kerk een goedkope bron van voedsel, krijgen de mensen daar de mogelijkheid om een vak te leren én ook nog inkomsten te genereren voor hun eigen gezin. Dus impact op het kind, impact in het gezin, impact in het project, maar ook impact in de hele community en omgeving van de kerk omdat er goed, voldoende en betaalbaar voedsel beschikbaar komt.

In deze ruimte gaat de bakkerij gebouwd worden.

Als kerk op Texel willen we heel graag mee sparen om deze bakkerij te realiseren. Wil je ook een bijdrage leveren voor deze bakkerij? Maak dan een gift over op ons bankrekeningnummer:
NL 90 RABO 036 25 32 443 onder vermelding van ‘Bakkerij Peru’.
Of scan de QR-code