2e Adventsgedicht

Maria jouw licht schijnt in vertrouwen.
Als moeder van Gods eigen Zoon.
Gelooft wat door de engel wordt gezegd,
Al is het nog zo ongewoon.
Vol vertrouwen draag jij Jezus,
Die alles voor ons uit Liefde doet.
Voor God is niets onmogelijk.
Heer watt U doet is goed.