ABC-Gemeenten

download


Baptistengemeente Texel maakt onderdeel uit van de
‘Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten’

 

De ABC-visie luidt: De plaatselijke gemeente is Gods middel waardoor de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt. Deze veelkleurige wijsheid heeft God uitgevoerd in de Persoon en het Werk van de Here Jezus Christus. De plaatselijke gemeente is het middel waardoor de Persoon en het werk van de Here Jezus bekend wordt aan de wereld waarin we leven. Het feit dat Jezus de Zoon van God wordt zichtbaar door eenheid onder volgelingen van de Here Jezus. Als Alliantie van Baptisten- en CAMAgemeenten zetten we ons in om deze eenheid zichtbaar te maken. Ons doel is dat u gelooft dat Jezus door God gezonden is.

Een gezonde gemeente bouwt haar leden op tot discipelen van Jezus en rust haar toe om de gaven van Gods Heilige Geest te ontdekken en te ontwikkelen en deze gaven en bedieningen in te zetten tot opbouw van de plaatselijke gemeente. Men brengt haar liefde bij om te evangeliseren en zending te bedrijven. Paulus leert ons dat vrucht dragen een kenmerk van de gemeente is. Dat betekent dat groei in diepte en aantal tot het wezen van een gezonde gemeente behoort. Al vanaf de eerste gemeente ziet men, ondanks vele verdrukkingen en moeite, groei in diepte en aantal.

Wij willen de relaties tussen de onderlinge ABC- gemeenten bevorderen, zodat we elkaar kunnen helpen en dienen en de eenheid zichtbaar wordt, met als gevolg dat we mogen groeien in diepte en aantal. In de allereerste plaats gaat het bestuur ervan uit dat deze visie gedragen wordt door alle aangesloten gemeenten. In de tweede plaats hoopt het bestuur (gegrond op een diep verlangen) dat alle aangesloten gemeenten tot maximale en diepe groei kunnen komen, als gevolg van deze zichtbare eenheid en liefdevolle samenwerking, zodat zij relevant worden voor de omgeving waarin zij geplaatst is. De eerste verantwoordelijkheid is hiervoor gelegen bij de raad van de aangesloten gemeenten maar elke gemeente die problemen ondervind op welk gebied in haar gemeenteleven ook en daarvoor bij het kerkgenootschap te rade gaat, kan rekenen op ondersteuning in een passende vorm.